consultancy

Consultatie bij de aanschaf en implementatie van data management systemen. Ook hier geldt weer dat we in nauw overleg met u bepalen wie wat doet. Aangezien wij onafhankelijk zijn, kunnen wij u helpen om zelf tot een onderbouwde keuze te komen. We volgen daarbij het volgende proces:

Aanschaf

  • Initiatie fase
  • Wensen fase
  • Selectie fase

Implementatie

  • Installatie en acceptatie fase
  • Introductie fase

Onderhoud

  • Gebruik van het systeem
  • Vervanging

Uiteraard is het voornoemde validatie proces ingebed in dit proces en krijgt u een volledig gevalideerd systeem.